Aanmelden
| Wachtwoord vergeten? |

Advertentie plaatsen

Algemene Voorwaarden.

Motortreffer.nl wordt onderhouden door Jeroen van Damme. Op de inhoud en het gebruik van Motortreffer.nl zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Het (verdere) gebruik van Motortreffer.nl houdt aanvaarding van de voorwaarden door de gebruiker in. Motortreffer.nl behoudt zich het recht voor de voorwaarden die op het gebruik daarvan van toepassing zijn, geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen en/of te vervangen. Bezoek deze pagina op Motortreffer.nl daarom regelmatig om eventuele aanpassingen of wijzigingen te lezen.

Auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van Motortreffer.nl, waaronder begrepen de teksten en afbeeldingen, behoren toe aan Motortreffer.nl, en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Hiervan zijn uitgezonderd de teksten en afbeeldingen welke door derden aan Motortreffer.nl zijn aangeleverd, welke teksten en afbeeldingen onder een licentie worden gebruikt. Anders dan voor persoonlijk gebruik van Motortreffer.nl, mag niets van Motortreffer.nl worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Motortreffer.nl.

Met het plaatsen van een advertentie, inclusief tekst en foto's, gaat u er automatisch mee akkoord dat Motortreffer.nl / de beheerder uw foto's en advertentietekst kan en mag gebruiken om deze ook op andere social media te publiceren.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op Motortreffer.nl is bedoeld voor algemeen en commercieel gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Motortreffer.nl spant zich in om de informatie op Motortreffer.nl zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Motortreffer.nl sluit iedere aansprakelijkheid voor op Motortreffer.nl verstrekte informatie en ieder gebruik van deze informatie uitdrukkelijk uit. De aanbiedingen op Motortreffer.nl worden geplaatst door derden en zijn geheel verblijvend. Motortreffer.nl sluit iedere aansprakelijkheid voor de inhoud en/of juistheid van de door derden op Motortreffer.nl geplaatste aanbiedingen uitdrukkelijk uit.

Beschikbaarheid

Motortreffer.nl spant zich in om Motortreffer.nl zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van Motortreffer.nl.

Hyperlinks

Hyperlinks op Motortreffer.nl kunnen leiden naar websites en/of servers die worden onderhouden door anderen dan Motortreffer.nl. Motortreffer.nl biedt geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de informatie op websites die niet door Motortreffer.nl worden onderhouden, de informatie op websites waarnaar op Motortreffer.nl wordt verwezen en/of de informatie op websites die naar Motortreffer.nl verwijzen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende en/of verbandhoudende met deze voorwaarden en/of het gebruik van Motortreffer.nl worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.


Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie of deze melding Verbergen?